บริษัท วรรณธนาฟาวน์ดรี้ จำกัด
 
ตั้งอยู่ที่
99/7-8 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
 
หมายเลขโทรศัพท์
+66 (0)34-813878, +66 (0)34-458484-85
+66 (0)89-115-6189, +66 (0)89-123-3761
(FAX) +66 (0)34-813879
 
อีเมล
การขายและการวางแผน nithinee@wfd.co.th
QA และวิศวกรรม    eng@wfd.co.th
แผนที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE