วรรณธนากรุ๊ป
กลุ่มบริษัทวรรณธนา ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและ จำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร มานานกว่า 30 ปี
โดยมีการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทวรรณธนา สารมารถดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต ์ที่ได้มาตรฐาน
สากล จนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ จากลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ปัจจุบันกลุ่มบริษัทวรรณธนา มีโรงงานในเครือทั้งหมด 6
แห่ง ประกอบด้วย โรงหลอมเหล็ก 4 แห่ง และ โรงกลึง 2 แห่ง ซึ่งสามารถรับรองความต้องการของลูกค้าทั่วไปประเภทชิ้นส่วนอะไหล่
เครื่องจักรกลการเกษตร และ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าคุณภาพสูงประเภทชิ้นส่วนอะไหลยานยนต์
 
ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย : เหล็กหล่อ (Cast Iron), เหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron), เหล็กเหนียว (Cast Steel),
เหล็กเหนียวแรงดึงสูง (High Tenssile Strength Steel), เหล็กแสตนเลส    (Stainless Steel)

บริษัท วรรณธนาแมชเทค จำกัด
ผลิตงานหล่อเหล็กหล่อชิ้นส่วนรถไถด้วยเตาคิวโบล่ากลึงงานชิ้นส่วนอะไหล่การเกษตร
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

บริษัท สยามคาสเทค จำกัด
ผลิตงานหล่อประเภท เหล็กหล่อเหนียว เหล็กเหนียว เหล็กเหนียวแรงดึงสูง เหล็กแสตนเลส
ด้วยเตาไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เน้นการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร ชิ้นส่วนช่างล่างรถพ่วง และ รับงานหล่อตามแบบของลูกค้าทั่วไป >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

  บริษัท วรรณธนาฟาวน์ดรี้ จำกัด
ผลิตงานหล่อเหล็กหล่อคุณภาพสูงโดยเน้นการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยายยนต์ด้วย
เครื่องปั้มแบบหล่อแบบ ( Automatic Moulding Machine )
>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

บริษัท วรรณธนาเมททอลเวิร์ค จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลการเกษตร ผลิตงานหล่อประเภท เหล็กหล่อเทา (FC) 
เหล็กหล่อกราไฟต์กลม (Ductile Iron) >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

www.wantanagroup.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE