บริษัท สยามคาสเทค จำกัด
ประเภทธุรกิจ
- หลอมเหล็กหล่อ FC200-300
- หลอมเหล็กหล่อเหนียว FCD400-500
- หลอมเหล็กเหนียว SC42-49
- หลอมเหล็กเหนียวแรงดึงสูง SCC3-5, SCMn3-5, SCCrM3, SCMnCr2-4
- หลอมเหล็กแสตนเลส SCS1, SCS13A, SCS14A
- หลอมเหล็กทนความร้อนสูง SCH1, SCH13
- หลอมเหล็กกล้าทนเสียดสี Alferon
ครื่องจักรและอุปกรณ์
- เตาไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ขนาด 500 กิโลกรัม จำนวน 2 เตา และ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 เตา
- เตาอบไฟฟ้าจำนวน 5 เตา
- เครื่องปั้มแบบหล่อ (Jolt-Squeeze Moulding Machine)
ที่ตั้ง
10/3 หมู่ 6 ซ.คลองสี่วา ถ. เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร +66 (0)34 85-4434-5 แฟกซ์ +66 (0)34 85-4436

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE