บริษัท วรรณธนาเมททอลเวิร์ค จำกัด
ประเภทธุรกิจ
- หลอมหล่อเหล็กสีเทา (FC250-300)
- หลอมเหล็กหล่อกราไฟต์กลม (Ductile Iron FCD 400-500)
ครื่องจักรและอุปกรณ์
- FUJI 1 เตา ขนาด 1 ตัน ,1.5 ตัน / ชม.
- DISAMATIC LP2110 MK3 275-300 โมลด์์ / ชม.
- เครื่องไส้แบบ (ไพน์แปซิฟิก ECO-VR-400)
ที่ตั้ง
111 หมู่ 11 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุร
โทร. +66 (0)85 919 7704  แฟกซ์ +66 (0)81 342 6073
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE