บริษัท วรรณธนาฟาวน์ดรี้ จำกัด
  ประเภทธุรกิจ
  - หลอมเหล็กหล่อ FC250-400
  - หลอมเหล็กหล่อเหนียว FCD450-600
  ครื่องจักรและอุปกรณ
  - เตาไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 เตา (FUJI and FIVE POWER)
  - เครื่องปั้มแบบหล่อแบบอัตโนมัติ 2 lines (TOKYU model AMFIII 05-L,AMFIII 05-R)
  ที่ตั้ง
  99/7-8 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
  โทร. +66 (0)34 81-3878, +66 (0)34 458-484-5 แฟกซ์ +66 (0)34 81-3879.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE