เกี่ยวกับเรา
   
บริษัท วรรณธนาฟาวน์ดรี้ จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ในพื้นที่ขนาด 12,800 ตารางเมตรประกอบด้วย 2 โรงงาน
และ 1 ออฟฟิตมีพนักงานจำนวนทั้งหมด 60 คน โดยโรงงานเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องยนต์การเกษตรและ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรอื่นๆ องค์กรของเรามุ่งมั่นและทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จนกระทั่งได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐานของ ISO 9001:2008
 บริษัทผลิตเหล็กหล่อเทา (FC 250-400) และเหล็กหล่อเหนียว (FCD 450-600) เครื่องจักรประกอบด้วยเตาไฟฟ้า 2 เตา
ขนาดเตาละ 1 ตัน ความสามารถในการผลิตได้น้ำเหล็ก 25-30 ตันต่อวัน  เครื่องปั้มแบบทรายอัตโนมัติ(Line AMF III) สามารถผลิต
งานขนาด 5-15 กก. และ Jolt squeeze FD1 และ FD2 (ไลน์ปั้มแบบทรายด้วยมือ) สามารถผลิตงานขนาด 5-50 กก.

 วิสัยทัศน
เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการหลอมเหล็ก
 ภารกิจ
พัฒนาองค์กรให้กลายเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์
นโยบาย
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรโดยคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
- คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
- ต้นทุนต่ำและราคาเหมาะสม
- จัดส่งตรงเวลา
- บริการประทับใจ
- ระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE