บริษัท วรรณธนาแมชเทค จำกัด
  ประเภทธุรกิจ
  - หลอมหล่อเหล็ก FC 150
  - กลึงงานชิ้นส่วนอะไหล่การเกษตร
  ครื่องจักรและอุปกรณ์
  - เตาไฟฟ้า 1 เตา ขนาด600 กก.
  - เครื่องปั้มแบบหล่อ (Jolt-Squeeze Moulding Machine)
  - เครื่องกลึง CNC 20 เครื่อง
  สำนักงานใหญ่
  7/17 ซ.จอมทอง 13 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  โทร. +66 (0)2 476-5306 แฟกซ์. +66 (0)2 878-0891
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE