กระบวนการที่ 1 : ตรวจสอบขนาด, ส่วนผสมของวัตถุดิบ
การตรวจสอบเศษเหล็ก

วัตถุดิบรีไซเคิลจากซัพพลายเออร์

วัตถุดิบเหลือมาจากกระบวนการ

ตัวอย่างเหล็กที่จะตรวจสอบ

เช็คค่าเคมีกับ Spectrometer


การตรวจสอบค่าเคมีของวัตถุดิบ

 

ตัวอย่างวัตถุดิบเคมี

TAG ยืนยันการตรวจสอบ


แม่เหล็กยกน้ำหนักวัตถุดิบและส่งวัตถุดิบไปยังเตา

แม่เหล็กสำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE