กระบวนการที่ 12 : การจัดส่ง
 
     
  การติดใบรับรองผลิตภัณฑ์ได้รับการประกันคุณภาพ

 

การบรรจุลงพาเลต

 

การจัดส่ง


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE