กระบวนการที่ 11 : การตรวจสอบงานหล่อสำเร็จรูป
 
     

 

เครื่องขัดเงา   วิเคราะห์โครงสร้างโลหะ

 

     

 

Spectometer   เครื่องทดสอบความแข็ง

 

     

 

เครื่องทดสอบแรงดึง   การวัดขนาดชิ้นงาน

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE