กระบวนการที่ 10 : การเจียร์ตกแต่ง
 

เจียร์ทางเข้าน้ำเหล็ก

บอส

เจียร์ครีบ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE