กระบวนการที่ 9 : การขัดผิวและตรวจสอบ
 
เครื่องยิงทราย การยิงทราย

การเช็คงานก่อนยิงทราย


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE