กระบวนการที่ 8 : การแยกตาน้ำ
 

ถังกลิ้งแยกชิ้นงานออกจากแบบทราย

การแยกตาน้ำ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE