กระบวนการที่ 7 : การเทน้ำเหล็ก
 
     
  เทน้ำเหล็กจากเตาลงกา   นำน้ำเหล็กมาเทลงบนแบบ  
     
  เทอร์มอมิเตอร์และจอแสดงอุณหภูมิ   จออุณหภูมิเทียบเวลาในการเท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE