กระบวนการที่ 6 : การทำแบบทราย
การทำไส้แบบ
ตัวอย่างไส้แบบ การย่างไส้แบบ

การทำแบบทราย

ระบบโม่ทราย เครื่องปั๊มแบบลายล่าง

การปั๊มแบบลายบน การปั๊มแบบลายบนแบบต้องใช้ไส้แบบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE