กระบวนการที่ 5 : ตรวจสอบคุณสมบัติและการผสมของทรายทำแบบ
 
     
  เครื่องเช็คความแข็งทราย   เครื่องเช็คความชื่นทราย  
     
  เครื่องเช็คขนาดทราย   เครื่องเช็คความแข็งของทราย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE