กระบวนการที่ 4 : ตรวจสอบแม่พิมพ์
ชั้นจัดเรียงแม่พิมพ์

กำหนดรหัสแม่พิมพ์


แม่พิมพ์ก่อนใช้งาน

รายละเอียดชิ้นงานบนแม่พิมพ์รวมถึง LOT No.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE