กระบวนการที่ 3 : การควบคุมการเทน้ำเหล็กลงเบ้าและการตรวจสอบส่วนผสมน้ำเหล็ก

     
 

วัตถุดิบจากเตาเทลงกา

  เทส่วนผสมในกาลงในแบบตัวอย่าง

 

     
 

ตัวอย่างส่วนผสมในกา

  ตรวจสอบตัวอย่างส่วนประกอบในกาด้วย Spectrometer

 

     
 

แบบปั้มก้อน chill

  ก้อน chill

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE