กระบวนการที่ 2 : การควบคุมการหลอมน้ำเหล็ก
 
ชั่งเหล็กโดยใช้แม่เหล็ก ชั่งน้ำหนักเคมีก่อนลงเตา

ผสมส่วนผสมที่ชั่งไว เตรียมตัวอย่างส่วนผสมที่ได ตัวอย่างที่ได้ นำตัวอย่างมาเช็ค
ด้วยเครื่อง Spectrometer

เทเหล็กที่หลอมแล้วลงกา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRUST  THROUGH  EXPERIENCE